Добредојдовте на тикет системот за поддршка

Со цел поефикасно работење и подобра евиденција во барањата за поддршка, користиме тикет систем. Секое барање добива уникатен број на тикет кое Вие можете да го користите за да го следите неговиот статус.
Потребно е да имате само валидна емаил адреса за да може да се регистрирате на системот.